Zmeny v s. r. o.

Zmeny v s. r. o. už od 99€
Potrebujete zmeniť adresu sídla, názov alebo konateľa spoločnosti, prípadne pridať predmet podnikania?
To nie je žiadny problém. Všetky zmeny v s. r. o. vybavíme za Vás
Zakladáme spoločnosti na celom Slovensku.

Postup

KONZULTÁCIE

Vaše požiadavky s vami odkonzultujeme a poradíme Vám so zmenami v s. r. o..

UŠETRÍTE ČAS

Už nemusíte behať po úradoch a stáť v dlhých zástupoch.

KOMFORT

Všetko vybavíte z pohodlia Vašej kancelárie

Zmeny v s. r. o., ktoré za Vás vybavíme online:

Prevod obchodných podielov, zmena spoločníka

Zmena konateľa spoločnosti

Zmena sídla

Zmena obchodného mena

Rozšírenie predmetu podnikania

Zmena údajov konateľa

Navýšenie/zníženie základného imania

Menšie zmeny od

0

Ostatné zmeny od

0