Zoznam živností pre rok 2023

Živnostenské oprávnenie alebo jednoducho „Živnosť“ je jeden z najčastejšie používaných spôsobov podnikania. Podmienky pre živnostenské oprávnenie – jeho ohlásenie, prevádzkovanie a zrušenie sú upravené zákonom o živnostenskom podnikaní (zákon č. 455/1991 Z.z.). Dôležitou súčasťou žiadosti o živnostenské oprávnenie  je správna formulácia predmetov podnikania (voľných, remeselných, viazaných živností). Aktuálny zoznam živností pre rok 2023 nájdete nižšie. Na to, aby mohla fyzická/právnická osoba podnikať na základe živnostenského oprávnenia, je potrebné urobiť ohlásenie živnosti. Zákon umožňuje ohlásiť živnosť dvomi spôsobmi:
  1. Ohlásenie živnosti návštevou na príslušnom Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania podľa sídla právnickej osoby, alebo bydliska fyzickej osoby.
  2. Ohlásením živnosti elektronicky pomocou ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk                         

Koľko stojí ohlásenie živnosti?

OSVEDČENIE o živnostenskom oprávnení môže obsahovať ľubovoľný počet voľných, viazaných/remeselných živností (predmetov podnikania).

Elektronické ohlásenie živnosti:

1 voľná živnosť (predmet podnikania = 0 EUR

1 viazaná / remeselná živnosť = 7,50 EUR

Minimálna časová náročnosť

Nulové náklady na dopravu 

Osobné ohlásenie živnosti:

1 voľná živnosť (predmet podnikania) = 5 EUR

1 viazaná / remeselná živnosť = 15 EUR

Väčšia časová náročnosť

Náklady na dopravu spojené s návštevou úradov

Prečítajte si tiež: Založenie živnosti online cez easySRO.SK Aby Vaše založenie s.r.o. alebo založenie živnosti prebehlo bez zbytočného predĺženia procesu vydania Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, doporučujeme Vám dodržiavať aktuálne označenie predmetu podnikania a uviesť jeho aktuálne znenie. Pre rok 2023 je platný zoznam voľných živností z februára 2021 aktualizovaný Ministerstvom vnútra SR. Aktuálny zoznam voľných a remeselných živností spolu s odporúčaným znením voľných živností si môžete stiahnuť nižšie.

Zoznam živností platný pre rok 2023

 Remeselné  živnosti

Voľné živnosti

Viazané živnosti

Viac článkov

Ako založiť s. r. o. v roku 2020

Založenie s. r. o. je pomerne jednoduché. Postup založenia s. r. o. je nasledovný: A) výber obchodného mena s. r. o., jej sídla, predmetov podnikania,

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

V praxi sa pomerne často vyskytujú situácie, kedy sa podnikatelia rozhodujú o ukončení alebo prerušení svojej podnikateľskej činnosti. V niektorých prípadoch k tomu dochádza preto, že sa chcú

Registrácia pre DPH v roku 2019

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Práve v tomto zákone sa pripravujú zmeny od 1.1.2019.