Cenník

S. R. O.

Založenie s. r. o.

súdny poplatok v cene
249 €

Založenie s. r. o. a registrácia DPH

súdny poplatok a registrácia na platiteľa DPH v cene
499 €

Menšie zmeny v s. r. o.

zmena sídla, zmena obchodného mena, zmena údajov konateľa, vymenovanie/odvolanie konateľa
od 99 €

Ostatné zmeny

prevod obchodného podielu, rozšírenie/zrušenie obchodného podielu, navýšenie/zníženie obchodného podielu
od 149 €

Predaj Readymade s.r.o

cena už založenej spoločnosti
Pripravujeme

Živnosť

Založenie živnosti

voľné živnosti sú v cene, viazané/remeselné živnosti plus
7,5€/1 živnosť
24 €

Rozšírenie živnosti

voľné živnosti sú v cene, viazané/remeselné živnosti plus
7,5€/1 živnosť
24 €

Zmeny živnosti

meno a priezvisko živnostníka, miesto podnikania, adresa trvalého bydliska, adresa prevádzkárne
19 €

Pozastavenie / zrušenie živnosti19 €

Registrácia DPH

250 €