Cez easySRO.SK si môžete online založiť novú s. r. o., a zároveň vás zaregistrujeme ako platiteľa DPH na daňovom úrade.

Ako budeme postupovať?

 1. Založíme Vám s. r. o.- postup

 2. Odkonzultujeme s konateľom spoločnosti plánovaný podnikateľský zámer pred podaním žiadosti o registráciu na DPH.

 3. Vypracujeme všetky potrebné dokumenty.

 4. Podáme žiadosť o registráciu spoločnosti na platiteľa DPH spolu so všetkými dokumentami, ktoré Daňový úrad vyžaduje.

 5. Osobne Vás budeme zastupovať pri komunikácii s príslušným Daňovým úradom. 

 6. Po registrácii k DPH na daňovom úrade Vám príde poštou kartička s prideleným IČ DPH.

Založenie s. r. o. s DPH

499 s DPH
 • Komfort vy iba podpíšete a overíte my vybavíme všetko ostatné
 • Ušetríte čas aj peniaze
 • Žiadne dlhé čakanie na úrade

Všetko k registrácii platiteľa DPH na daňovom úrade nájdete v tomto článku

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Práve v tomto zákone sa pripravujú zmeny od 1.1.2019. Článok je upravený na základe pripravovaných zmien. O ich schválení vás budeme informovať. Podnikateľské subjekty, ale aj občania prichádzajú do styku s daňou z pridanej hodnoty prakticky každý deň. Platíme je všetci v cenách tovarov a služieb. Dôležité je však, že do štátneho rozpočtu ju odvádzajú osoby povinné platiť DPH. Táto povinnosť im vzniká registráciou DPH. Registrácia DPH môže byť rôzna, o druhoch registrácie si povieme ďalej….

Ďalšie služby

Zmeny v s. r. o. od

99 s DPH
 • Rôzne zmeny v s. r. o.
 • Vyplníte formulár a ostatné vybavíme za Vás
 • Ušetríte čas aj peniaze

Založenie živnosti

24 s DPH
 • Založenie živnosti už do 3 dní
 • Podpíšete dokumenty a ostatné vybavíme za Vás.
 • Živnosť na celom Slovensku

Readymade s. r. o.

399 s DPH
 • Hotová čistá firma
 • Spoločnosť má pridelené DIČ
 • Konateľom sa stávate podpisom prevodnej listiny

Zmeny v živnosti

19 s DPH
 • Podpíšete dokumenty a ostatné vybavíme za Vás.
 • Ušetríte čas aj peniaze
 • Zmeny na celom Slovensku