KTO SME

Stránku easySRO.Sk sme založili pre potrebu poskytnúť našim klientom jednoduché a rýchle riešenia pri zakladaní s.r.o. a živností. Vďaka overeným postupom pri zakladaní nových spoločností, ako aj  zmenách v spoločnosti, vieme vybranú službu pre Vás zrealizovať promptne a komfortne.

agenda-composition-fountain-pen

Našim cieľom je poskytovanie profesionálnych služieb pri zakladaní spoločností a živností za prijateľné ceny a rýchly proces spracovania.

PREHLÁSENIE

Naša spoločnosť neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť TATTJA s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby alebo daňové poradenstvo, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.