Ako založiť s. r. o. v roku 2020

Založenie s. r. o. je pomerne jednoduché. Postup založenia s. r. o. je nasledovný: A) výber obchodného mena s. r. o., jej sídla, predmetov podnikania, spoločníkov, konateľov, správcu vkladu, výšky základného imania a výšky vkladov spoločníkovB) vypracovanie zakladateľských dokumentovC) získanie osvedčenia o živnostenskom oprávneníD) zápis do obchodného registraE) nevyhnutné registrácie a ďalšie povinnosti už založenej […]